top of page

PRIVACY BELEID

Huijser Meubel Agenturen is een handelsnaam van HMA Interdesign BV en is gevestigd aan de Van Nelleweg 1, te Rotterdam, welke verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postbus 116

2910AC Nieuwerkerk aan den IJssel 

+316 53761804

www.hma-interdesign.nl

Alfred Huijser is de Functionaris Gegevensbescherming van Huijser Meubel Agenturen Hij is te bereiken via alfred@huijsermeubelagenturen.com

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HMA Interdesign BV (hierna: “HMA” ) verwerkt van haar prospects, klanten of andere geïnteresseerden. Indien u prospect of klant wordt van HMA of om een andere reden persoonsgegevens aan HMA verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: HMA Interdesign BV, Postbus 116, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29031352. De verantwoordelijke functionaris voor het adressenbeheer, A. Huijser, is bereikbaar per telefoon 0180-471632 en per email op alfred@hma-interdeisgn.nl

2. Welke gegevens verwerkt HMA en voor welk doel

2.1 In het kader van uw contactrelatie en klantrelatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geslacht
b) Adresgegevens en eventueel postadres
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze onderneming zoals bijvoorbeeld social-media accounts

2.2 HMA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Het aan u versturen van offertes, orderbevestigingen en facturen.
b) Het aan u versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HMA.
c) Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen voor bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de relatie met HMA gebruikt om u eventueel te vragen naar uw ervaringen met HMA en u te informeren over de ontwikkelingen van HMA.

E-mail berichtgeving (opt-out):

HMA gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over uw relatie met HMA. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

HMA verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw connectie tot maximaal een jaar na afloop van deze connectie. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft HMA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HMA ook gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Aan HMA kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HMA zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover, informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met HMA.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop HMA uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan HMA via info@hma-interdesign.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

bottom of page